054-7248448

הוצאת רישיון עסק

יחד עם המעבר לשימוש נפוץ בעסקים וירטואליים, עדיין מרבית הפעילות המסחרית מתנהלת בתוך מבנים פיזיים. אדם אשר מעוניין להפעיל עסק מסוים חייב להפעילו במסגרת החוקים השונים הנהוגים במדינתו ובאזור המוניציפאלי אשר בו העסק ממוקם. כשאנו ממקמים עסק בתוך מבנה פיזי, הוצאת הרישיון והאישורים השונים מותנית בעמידה בתקני בנייה מיוחדים לעסקים מסוג מסוים. היתרי בנייה ורישיון לפעולת העסק אמורים ללכת יד ביד, אך לא תמיד הדברים מתנהלים כך ולעיתים מגלים בעלי עסקים חדשים כי המבנה בו הם פועלים לא עומד בתקנים הקשורים להיתרי בנייה וההפך.

רישיון עסק – היתרי בנייה
 


הסוגיה של רישיון עסק והשגת היתרי בנייה הינה בעייתית. מכיוון שמעורבים גופים שונים בקבלת האישורים הללו ישנם מצבים לא מעטים בהם עסק יכול לתפקד במשך שנים, באופן מורשה, אך במבנה שאינו עומד בתקנים של היתרי בנייה מסוימים. גם ההפך, עסק ללא רישוי תקף מתפקד בתוך מבנה עם היתרי בנייה תקינים.

כיום הנושא נאכף ביתר שאת ומומלץ לכל עסק חדש שנפתח לדאוג לרישיונות ולהיתרים הנדרשים מבעוד מועד בכדי למנוע הפעלת סנקציות מטעם מוסדות השלטון. סנקציות כגון קנסות, הפסקת העבודה ואפילו צו הריסה של המבנה.

רישוי עסקים – היתר בנייה
 


התייחסות להיתרי הבנייה המתאימים נמצאת כבר בשלב התכנון הראשוני של המבנה העסקי המיועד. הארכיטקט/אדריכל אשר אחראים על תכנון מבנה, צריכים להיות בעלי ידע מספק בתקנות אלו בכדי לתכנן את המבנה בהתאם. מלבד זאת, נהוג גם כי הם יסייעו בטיפול הקשור להוצאת ההיתרים המתאימים.

ניתן למצוא הבדלים בין האדריכלים השונים ברמת המקצועיות וההבנה שלהם בהתמודדות יצירתית עם תקנות הבנייה. ישנם אדריכלים יצירתיים ביותר מבחינת תכנון המבנה, אך ברגע שהעניין מגיע לפתרונות מול מגבלות הבנייה העומדות בפניהם, פתאום נעלמת היצירתיות הזו והם נותרים חסרי אונים. לעומת זאת, ישנם אדריכלים שהינם יצירתיים באותה מידה בשני תחומי התמחות חשובים אלו.

לכן, כשמחפשים אחר אדריכל מתאים לתכנון העסק שלנו, חשוב לבדוק האם יש להם ניסיון בהתמודדות עם התקנות השונות והשגת היתרי הבנייה החשובים בפרויקטים מסוג זה.

בנוסף לאדריכל רצוי להתייעץ עם משפטנים אשר מעורים בתחום. ההוצאות השונות בתהליך הוצאת רישיון העסק תלויות ברמת המקצועיות של המומחים איתם אנו מתייעצים.

הוצאת רישיון עסק קשורה לקבלת היתרי בנייה ועמידה בתקנות.
רישוי עסקים הינו תהליך הכרחי בכדי לקיים פעילות עסקית במסגרת החוק. עם זאת מדובר בנושא מורכב שהופך לסבוך אף יותר כשמדובר בעיסוק בהיתרי בנייה.
אורית כהן אדריכלות הדמיות אדריכליות ורישוי עסקים