054-7248448

היתר בנייה לעסקים

הקמת עסק היא לא דבר פשוט. לפעמים יותר משנדמה לנו. ישנן תקנות רבות וחוקים רבים, ועל כן לעסק נדרש להוציא את היתרי הבנייה שלהם הוא זקוק לשם בניית או שיפוץ המבנה. על תחום זה אחראי לרוב משרד האדריכלות עמו בוחרים לעבוד.

היתר בנייה הוא למעשה רישיון בנייה, והוא מהווה את האישור לבנות או לבצע שינויים ותוספות במבנה קיים. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה היא זו שבסמכותה לתת אישור זה.

לכל עסק כמעט מוכרח להיות היתר בנייה בנוסף לרישיון העסק. זאת על מנת לאשר שהעסק עומד בתקנות החוק של גופי רישוי העסקים השונים. רק בשני מצבים אין צורך בהיתר בנייה- באם העסק נמצא במבנה קיים, או כאשר חריגות הבנייה אינן משמעותיות.
 

סוגי התרים


ישנם מספר רב של סוגי היתרי בנייה הנדרשים לעסקים כיום, העיקריים שבהם:

היתר בנייה


כאמור הרשות לבנות מבנה חדש. תהליך זה הוא תהליך בירוקרטי ארוך ואיטי ולשם כך נדרש להיעזר בבעלי מקצוע, כמו משרד אדריכלות, שמיומן בטיפול במצבים אילו.


היתר לתוספת בנייה


שם בניית תוספת למבנה (קומה נוספת , חנייה וכו')

היתר לשימוש חורג


שימוש בקרקע או מבנה מסוימים לצרכים שונים מעבר לצרכים שלהם יועדו.

היתר לשינוי ייעוד המבנה


חשוב כשרוצים להפוך דירה לבית עסק ובמקרים דומים.

אלו רק חלק קטן מכלל היתרי הבנייה הקיימים,  אך אלו המרכזיים שבהיתרי בנייה לשם הקמת עסק.

עבירות ועונשים


היתרי בנייה מהווים למעשה את חוקי הבנייה. העמידה בהם וקבלתם הכרחית לכל עסק. כמו בכל חוקר אחר במדינה, העובר על החוק צפוי לעונשים אשר חומרתם גוברת ככל שעולה חומרת העבירה. כך לדוגמא שימוש בקרע לשם בנייה ללא היתר יכולה לגרור מאסר של שנתיים וקנס כספי, ועבירה של חריגה ללא היתר יכולה לגרור שנת מאסר. למעשה, מרבית עבירות הבנייה דינן תקופת מאסר או קנס כספי אשר גובהו משתנה בהתאם להחלטת ביהמ"ש. מיותר לציין שעניין זה הוא רב משמעות כשמדובר בעסק, אף יותר מאשר כשמדובר באדם פרטי. כשאר אדם פרטי עובר על החוק, ההשלכות מכך פוגעות בעיקר בו ובסביבתו הקרובה, אך כשעסק נפגע, נפגעת כל התנהלותו ולעיתים גם עלולה להיפסק כליל כתוצאה מהריסת המבנה שגם זו אפשרית במקרים שבהם הבנייה לא חוקית.

כאמור, עניין היתרי הבנייה או לא עניין שניתן לטפל בו בקלות ראש. יש לשכור את שירותיהם של בעלי המקצוע המוכשרים לטיפול בעניינים אילו. שירותים אלה ניתן לקבל ממשרד האדריכלות שאתו בוחרים להקים את המבנה, או מגופים שונים, אך כשעובדים עם משרד אדריכלות תפקידו הוא בין היתר לדאוג להיתרי הבנייה.
מומלץ להסדיר את כל ענייני הבירוקרטיה בטרם תחילת הבנייה על אף שהתהליך ארוך ומרוכב. ביסוס העסק במבנה אשר לא ניתנו לו כל היתרי הבנייה הדרושים עלולה לסכן את עתידו ואת עתידם של כל הנוגעים בדבר.
אורית כהן אדריכלות הדמיות אדריכליות ורישוי עסקים