054-7248448

תהליך רישוי עסקים

תהליך רישוי עסקים הוא תהליך חשוב והכרחי, בעיקר לבעלי העסק ולשותפים והלקוחות שלו. מטרתו לאכוף את קיום דיני הבנייה והבטיחות הדרושים עפ"י החוק ובכך להבטיח בריאות ביטחון ובטיחות.

חוק רישוי עסקים


רישוי עסק הוא למעשה רישיון הניתן לעסק ולבעליו על מנת להבטיח את פעילותו התקינה של העסק עפ"י תקנות החוק שמטרתן היא טובת הציבור. לא כל עסק חייב ברישיון, אלא רק עסקים המוגדרים עפ"י חוק כ"טעוני רישוי". ניתן ברר אם עסק חייב ברישוי ביחידה לרישוי עסקים.

עסקים טעוני רישוי מחולקים לקבוצות עיסוק, לדוגמא- דלק ואנרגיה, מזון, מסחר, רכב ותחבורה, שמירה ואבטחה, רוקחות וקוסמטיקה ועוד.
לחוק רישוי העסקים כמה מטרות עיקריות: מניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים- בטיפול הרשות לאיכות הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור (שוד, אלימות וכו')- בטיפול משטרת ישראל, שמירה על הבריאות האישית בתנאי העבודה מפני גורמים כמו מים לא נקיים, תרופות, בע"ח וכו'- באכיפת משרד התמ"ת, הבטחה לתנאי תברואה נאותים- באכיפת משרד הבריאות וקיום דיני הבנייה והבטיחות בהם- באכיפת הרשות המוניציפאלית.

תכניות בנייה


חוקי התכנון והבנייה הולכים יד ביד עם חוקי רישוי העסקים. אחד מהתנאים החשובים לקבלת רישיון עסק הוא עמידה בהיתרי ובתקנות הבנייה הנקובות בחוק. עסק שתוכניות הבנייה שלו אינן עומדות בתקנות ולא קיבלו את האישורים המתאימים לא יוכל לקבל רישיון. לשם כך, נדרש מראש לתכנן את תוכנות הבנייה או להסב אותן כך שיתאימו לתקנות החוק. לדוגמא- שימוש במבנה לשם הקמת עסק אשר בעבר שימש למטרה אחרת, הסבת הדירה למקום העסק, שימוש חורג במבנה לצורכי העסק, בניית מבנה מאפס ועוד, מחויבים בקבלת היתר בנייה ספציפי למטרות אלה, מהרשות לתכנון ובנייה.

תהליך רישוי עסקים


קבלת התרי בנייה מהווה את אחת ממטרתו של חוק רישוי העסקים- קיום דיני הבנייה והבטיחות, וזאת לשם הבטחת בטיחות הציבור במקומות המיועדים להשתלב במגזר העסקי בישראל. לכן, אין להקל ראש בתקנות אלה, ובמהלך התהליך להשגת האישורים המתאימים חשוב לזכור שמטרתו המרכזית היא טובתם ושלומם של האזרחים וכל הנוגעים בדבר.

תהליך רישוי עסקים הוא כאמור תהליך בירוקרטי ארוך. לשם השלמתו נדרש ידע בתקנות החוק, סבלנות רבה, עבודה מול גופי רישוי במדינה כמו הרשות לרישוי עסקים והרשות לתכנון בנייה, ונכונות להתפשר ולשנות תכניות כך שיתאימו לתקנות וישיגו לבסוף את האישורים הנדרשים. עקב מורכבותו של התהליך, מומלץ להיעזר בשירותים של משרד המתמחה במתן שירותי ייעוץ בנושאים הרלוונטיים, לדוגמא- משרד עו"ד וכד'.

זכרו- ללא רישוי עסק, לא ניתן להקים עסק שנכלל בחוק תחת קבוצת "עסקים טעוני רישוי", והעובר על החוקים הנוגעים לכך, צפוי לעונש כמקובל בחוק, שהוא לרוב מאסר בפועל או על תנאי, וקנס כספי לפי ראות עיניו של השופט. מומלץ להימנע מכך, ולסיים את התהליך בטרם תחילת הפעילות.
אורית כהן אדריכלות הדמיות אדריכליות ורישוי עסקים